Deleleasing

Hvad er deleleasing?

Siden 2001 har skatterådet gjort det muligt at benytte sig af deleleasing (også kaldet splitleasing).

Deleleasing er en ordning, hvor et firma og en privatperson hver indgår aftale om leasing af samme bil.

Der etableres to enslydende leasingkontrakter, den ene underskrives af firmaet og den anden af den ansatte.

Derved splittes leasing op mellem parterne og sikrer på den måde, at firmaet og privatpersonen betaler præcis den del af de samlede omkostninger, som vedrører deres andel af bilens kørsel.

Da hver part betaler for egen brug af bilen, udløser det ingen firmabilbeskatning for privatpersonen, da det er leasingselskabet og ikke firmaet, som stiller bilen til rådighed. Samtidig sparer firmaet den andel af udgifter, som privatpersonen afholder.

 

Hvordan foregår deleleasing i praksis?

Ved indgåelse af en deleleasingaftale estimeres en forventet kørselsfordeling, f.eks. 80% erhverv /20% privat, der danner grundlag for opsplitning af førstegangsydelsen, som særskilt betales af hver part.

 

Driftsudgifter

I forbindelse med udarbejdelse af leasingtilbud opstilles et budget ud fra de forventede driftsudgifter på bilen:

  • Forsikring
  • Grøn Ejerafgift
  • Brændstof
  • Reparation/Vedligeholdelse
  • Service

 

Udgifterne fordeles hver måned og opkræves sammen med de ordinære leasingydelser. Leasingfirmaet står for al håndtering af bilag og sørger for betaling af disse og opkrævning sker som acontobetaling hver måned fordelt mellem erhverv og privatpersonen ud fra de faktiske kørte km.

 

Mærker vi forhandler: